Follow

My wife is going back to work after 6 years, so we made an online CV for her:

emese.polonkai.eu/cv/

I’m no web designer nor front-end developer, but i’m proud how it looks. However, i’m pretty sure there are a lot of ways to improve, like DOM, CSS, and accessibility-wise. I’m open to constructive criticism.

The CV is in Hungarian, the sections are

- experience
- certificates
- languages

- other experiences (abilities?)
- areas of interest

@gergely belőlük hiány van mindenütt, vélhetően azért, mert sem fizetést sem megbecsülést nem adnak nekik, miközben keményebb, mint simán tanítani.

@grin
Szerencsére a pénz miatt nem kell aggódnia, és (egyelőre) szereti csinálni. Az adminisztráció a szükséges rossz, azon túl meg csak a gyerekekkel foglalkozik. És a legfontosabb, hogy kb. nulla időt tölt a tanáriban, ahol az iskola méretétől függetlenül mindig nagyon toxikus a levego… így túl lehet élni 😁

Sign in to participate in the conversation
The Polonkai family

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!